Privacybeleid

Wie zijn we


Wij van Nance@Home Hair&Nails respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 1. Bedrijfsgegeven
  Naam bedrijf: Nance@Home Hair&Nails
  Website: www.nanceathome.nl
  Emailadres: info@nanceathome.nl
  Inschrijfnummer KvK: 28106821
  BTW-identificatienummer:NL001984670B11

Welke persoonsgegevens gebruiken wij;

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens
 • Foto’s van handen/ kapsels

 1. Voor- en achternaam voor- achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken, bereikbaarheid en voor je persoonlijke vijlenset/ klantenkaart met informatie over bijvoorbeeld gebruikte producten tijdens een verf behandeling.
 2. E-mailadres
  • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
  • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 3. Postadres
  Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
 4. Telefoonnummer
  Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
 5. Overige persoonsgegevens
  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
 6. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 7. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 8. Foto’s van handen/ kapsels Foto’s van handen/ kapsels worden gebruikt om te delen op Social Media en voor reclamedoeleinden. Deze worden alleen gemaakt in overleg en met goedkeuring van de klant en kunnen desgewenst ook anoniem gedeeld worden.
 9. Bijzondere persoonsgegevens
  In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;
  • voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.
  Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.
 10. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
 11. Veiligheid opslag van gegevens
  Veiligheidscriteria
  • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan, dit is in overleg met desbetreffende klant.
 12. Toegang tot uw gegevens
  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
 13. Contact
  Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
  • Op het volgende e-mailadres: info@nanceathome.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.